تازه ترین مطالبپربیننده ترین مطالب

کد مطلب: 4458
تاریخ انتشار : پ, 1391/12/10 - 19:32

رسول ايراني

به گزارش آران مغان، امروزه برهيچكس پوشيده نيست كه مراكز آموزشي و تحصيلي و در راس آن مركزآموزش عالي هركشور، نقش مهمي در تربيت وآموزش علوم و فنون را بر عهده دارند.
مسئولان و كارشناسان در هركشوري جهت تربيت نيروي انساني ماهر و متخصص بعنوان مديران آينده، براي ساختن فرداي جامعه، تمام سعي و تلاش و كوشش خود را بكار مي‌گيرند.درتحولات شگرف انتهاي قرن بيستم و پيش بيني انقلابهای علمي، اطلاعاتي و مديريتي در قرن بيست و يکم،. نقش محوري دانشگاهها و نظام آموزش عالي در شکل گيري و مديريت  اين تحولات انکار ناپذير بوده و براي تدوين و دسترسي صحيح به آينده اي مناسب، چشم جهانيان مجددا" به دانشگاهها و مراكز آموزش عالي دوخته شده است.  هر سال در بودجه بندي و ارائه لايحه هاي مالي به مراكز قانوني و در راس آن پارلمان هركشور ميلياردها ريال به همين امر اختصاص  مي يابد . زيرا توسعه اقتصادي،فرهنگي، سياسي و اجتماعي هر جامعه در گرو داشتن نيروي انساني متخصص و كارآمد مي‌ باشد در اين فرآيند بحث و مولفه تناسب رشته تحصيلي با نيازهاي جامعه و به عبارتي ديگر تناسب و تخصص شغل با رشته تحصيلي از جايگاه ويژه اي برخوردار است.
تخصصی شدن شغل ، یعنی این که فرد شاغل تمام سعي و  کوشش خود را بر یک وظیفه روشن و محدود ، متمرکز کند و با مطالعات علمي و بروز شدن ، همه آگاهی ها و تجربیات حرفه ای مربوط به آن شغل را بداند تا بتواند ضمن انجام مسئوليت و امور محوله به همه پرسش های مربوط به آن شغل را پاسخ گوید.
با اندكي تامل و دقت در نظريه تقسيم كار" آدام اسميت"  به عنوان نظريه پرداز اقتصادي به نقش و اهميت سرمايه انساني و افزايش بهره وري پي خواهيم برد. اولين ضربه مهلك عدم تناسب شغل با رشته تحصيلي افزايش بيكاري در جامعه مي باشد. يعني اگر فردي در شغلي كه هيچ نوع تخصص و مهارتي در آن ندارد به کار گرفته شود نه تنها خروجي كارش صفرخواهد بود بلكه به نوعي" بيكاري بنهان" نیز دامن زده شده است.
بديهي است يكي از مشكلات كشورهاي در حال توسعه دراين مقوله ، بكارگيري فارغ التحصيلان و مديران درمشاغل غير مرتبط با تخصص و رشته تحصيلي شان مي باشد كه علاوه بر تحميل هزينه هاي كلان  برجامعه باعث كند شدن و حتي متوقف شدن حركت و رشد جامعه خواهدشد. اينك در شرايط كنوني و درحالي كه در وضعيت خاص اقتصادي بسر مي بريم و حتي تا جاييكه مسئولان كشورمان جهت برون رفت از اين وضعيت اقصاد مقاومتي را يكي از شروط اصلي آن گوشزد و ارائه مي نمايند. لذاجاي دارد در توزيع و آرايش نيروي انساني در مراكز بزرگ تصميم گيري بخصوص مراكزي كه بعنوان موتور و محركه اقتصاد كشور محسوب مي شوند ، تجديد نظر جدي بعمل آورند.
انتهاي پيام/

ارسال نظر