تازه ترین مطالبپربیننده ترین مطالب

کد مطلب: 31920
تاریخ انتشار: چ, 1398/11/23 - 20:36
آگهي اسامي نامزدهاي نمايندگي مجلس شوراي اسلامي از سوی ستاد انتخابات شهرستان پارس آبادمغان منتشر شد.

به گزارش آران مغان، کمیته اطلاع رسانی انتخابات شهرستان پارس آبادمغان، آگهی اسامي نامزدهاي نمايندگي یازدهمین دوره مجلس شوراي اسلامي به شرح ذیل اعلام کرد:

آگهي اسامي نامزدهاي نمايندگي مجلس شوراي اسلامي

در اجراي ماده ۳۶ آيين نامه اجرايي و قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي و تبصره هاي ذيل آن بدينوسيله اسامي و مشخصات نامزدهاي انتخاباتي اين حوزه انتخابيه را به شرح زير اعلام مي دارد.
   ۱- آقاي  رحیم آفتابی فرزند بلوط  كد نامزد ۱۲۸ 
   ۲- آقاي  مرتضی علی  اسکندرپور فرزند مالک  كد نامزد ۱۲۷ 
   ۳- آقاي  شکرالله اکبری فرزند مجید  كد نامزد ۱۲۹ 
   ۴- آقاي  شکور  پورحسین شاقلان فرزند اسمعیل  كد نامزد ۱۵۲ 
   ۵- آقاي  موسی  ترابی گیگلو فرزند صمیدخان  كد نامزد ۱۵۷ 
   ۶- آقاي  پارسا  جوهری فرزند کامران  كد نامزد ۱۵۹ 
   ۷- آقاي  عباس  جهانگیرزاده فرزند سواد مشهور به حاج عباس  كد نامزد ۱۵۸ 
   ۸- آقاي  پیمان  حاتمی گیگلو فرزند ایرج  كد نامزد ۱۶۱ 
   ۹- آقاي  میکائیل  حاجی زاده ملاحونی فرزند کرامت  كد نامزد ۱۶۲ 
   ۱۰- آقاي  حیدر  حق زاده فرزند شابی  كد نامزد ۱۶۴ 
   ۱۱- آقاي  سلامت  دادرس شاهعلی بیگلو فرزند لطف اله كد نامزد ۱۶۸ 
   ۱۲- آقاي  امیدعلی  رعنایی بیله سوار فرزند محبعلی  كد نامزد ۱۶۹ 
   ۱۳- آقاي  داود  شایسته هومونلو فرزند حیدر  كد نامزد ۱۷۵ 
  ۱۴- آقاي  پیمان  شوقی گیگلو فرزند محمد  كد نامزد ۱۷۶ 
   ۱۵- آقای  شاهرخ  عبداله زاده بیگدیلو فرزند تاپدوق  كد نامزد ۱۸۱ 
   ۱۶- آقاي  علی  عبدی فرزند اسحق  كد نامزد ۱۸۲ 
   ۱۷- آقاي  یاور فتحی بالابگلو  فرزند صفر  كد نامزد ۱۸۷ 
   ۱۸- آقاي  ابراهیم  فهیمی فرزند آقاحسین  مشهور كد نامزد ۱۹۱ 
   ۱۹- آقاي  یوسف  فیروزمند فرزند گل احمد  كد نامزد ۱۹۴
   ۲۰- آقاي  ایوب  کریمی شاهلی بیگلو فرزند خداشکر  كد نامزد ۲۱۴ 
   ۲۱- آقاي  یعقوب مرادی گیگلو  فرزند ابراهیم  كد نامزد ۲۱۸ 
   ۲۲- آقاي  یاسر  ملکی باباش کندی فرزند بلوط  كد نامزد ۲۱۹ 
   ۲۳- آقاي  پرویز  مهرداد گیگلو فرزند خلیل  كد نامزد ۲۴۱ 
   ۲۴- آقاي  محمد  نوتاش دمیرچی فرزند قولعلی  كد نامزد ۲۴۵ 
   ۲۵- آقاي  احمد  هدایت مغانلو فرزند سواد  كد نامزد ۲۴۶ 
   ۲۶- آقاي  حیدر  همرنگ نیا قوجه بیگلو فرزند عسگر  كد نامزد ۲۴۷ 
   
  ضمناً اضافه مي نمايد تبليغات انتخاباتي از روز پنج شنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۴  آغاز مي شود و  تا ۲۴ ساعت قبل از شروع اخذرأي ادامه خواهد داشت.

عدالت حاجی پور فرماندار شهرستان پارس آباد 
مركز حوزه انتخابيه پارس آباد، بیله سوار و اصلاندوز

انتهای پیام/

ارسال نظر