لبه‌های اولیه
 تازه ترین مطالبپربیننده ترین مطالب

دیدگاه‌ها

باسلام .متاسفانه درانتخابات .تعصب ، هیجان، احساسات برمنطق وتفکر غلبه کرده و افرادی حرفه ای که کارشان بازارگرمی و کارچاق کن است میان درفضای مجازی مانور میدن .درستاد چای میدن . ونماینده را وام دار می کنن ونماینده ناشی به جای انجام وظیفه .پیگیر مطالبات ودین اعضای ستاد خود است . وچهار سال باین مسئله درگیر است .وبیچاره مردم منطقه . در روستاها مردم اب خوردن ندارند .وهزاران مشکل دیگر و.... وبدین سان دور تسلسل ادامه میابد ....

با توجه به اینکه قاضی بخاطر ماهیت شغلی که دارد در انجام کارها محطاط عمل مینماید و ترس زیادی بخاطر از دست دادن موقعیت شغلی دارد و اینجور ترببت و پرورش یافته است لذا در بازپس گیری و مطالبات مردم میترسد و نمیتواند نماینده قابل قبولی برای ملت باشو. وبخاطر همین مسایل هست که قانون گفته قضات و نیروهای مسلح و انتظامی نمیتوانند درسیاست و انتخابات شرکت کنند.
ارسال نظر